موسسه بین المللی آدرین با توجه به حجم گشتررده دانشجویان خود از سرسار دنیا ساعات بسیار متنوعی را به وقت محلی دنیا شما ارایه میدهید به طوری که شما انتخاب های زیادی برای ساعات برگزاری کلاس های خود دارید.
در تقویم آموزشی موسسه، انتخاب روزها و ساعات کلاس به انتخاب زبان آموز بوده و مدت زمان دوره در کلاس های 3 روز در هفته 2 ماه و در کلاس های 2 روز در هفته و تک روز هفته 3 ماه است.
به صورت کلی ساعات و روزهای برگزاری کلاس ها به شرح ذیل میباشد:
*کلاس‌های 3 روز در هفته : دوشنبه ، چهارشنبه، جمعه
*کلاس‌های 2 روز در هفته : سه شنبه ،پنجشنبه
*کلاس‌های آخر هفته: شنبه و یکشنبه(2 جلسه متوالی)