انگلیسی برای حقوقدانان

حقوقدانان
امروزه در ارتباطات تجاری بین المللی، توانایی مذاکره موفق حقوقی و صحبت کردن درباره قانون به زبان انگلیسی درست به اندازه خودِ تجارت و خرید و فروش اهمیت دارد.
دوره آموزش زبان انگلیسی برای حقوقدانان، برای افرادی تهیه شده است که می‌خواهند در محیط‌های کسب و کاری با مشتریان، شرکای تجاری و همکاران درباره مسائل حقوقی صحبت کنند.
در این دوره تاکید بسیار ویژه‌ای بر روی واژگان و اصطلاحات مرتبط و ارتقاء مهارت گفتاری (Speaking) انگلیسی متقاضیان شده است تا زبان آموزان بتوانند با آرامش، ارتباط مفید و موثری در حیطه شغلی خود برقرار کنند.
موضوعات اصلی که در این دوره تدریس می‌شود شامل اصول حقوق تجاری، قوانین مربوط به شرکت‌ها، قوانین استخدام، قراردادنویسی، کپی رایت و موراد دیگر هستند.
این دوره شامل شش بخش اصلی است که هر بخش شامل تمرین‌های مرتبط با گفتگو، گوش کردن و نگارش خواهد بود.
در همه این بخش ها تکنیک‌ها و روش‌های مذاکره و مشاوره حقوقی به همراه واژگان تخصصی مرتبط با حقوق به زبان آموزان کامل آموزش داده می‌شود.

تعداد جلسات دوره: 20
سطح پیش نیاز: Intermediate
نوع کلاس: خصوصی ، نیمه خصوصی
مهارت‌های تدریس شده: Grammar Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary
مناسب برای: تمامی افراد شاغل در حوزه قانون، وکالت و مشاوره حقوقی