نحوه تعیین سطح و ثبت نام

• نحوه تعیین سطح و ثبت نام
تعیین سطح و مشاوره در موسسه آدرین توسط کارشناسان خبره ما به صورت رایگان و شفاهی برگزار میگردد.
در آزمون‌های تعیین سطح موسسه، 12 مولفه زبانی زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند:
• توان درک سوالات آزمون گیرنده (Understanding)
• قابلیت تفکر انتقادی درباره سوالات (Critical Thinking)
• میزان روان صحبت کردن زبان آموز (Fluency)
• میزان رعایت ساختارهای دستوری و انتخاب صحیح واژگان (Accuracy)
• دامنه ساختار های دستوری و واژگان مورد استفاده زبان آموز (Lexical and Grammatical Range)
• سطح اضطراب زبان آموز هنگام استفاده از زبان دوم (L2 Anxiety)
• میزان چسبندگی جملات تولیدی توسط زبان آموز از لحاظ مکانیک زبانی (Cohesion)
• میزان پیوستگی در جملات تولیدی (Coherence)
• میزان دقت در ارائه پاسخ هایی که مرتبط با سوال باشند (Task Achievement)
• درصد استفاده از ساختار های طبیعی در زبان دوم (Attestedness)
• میزان تلاشی که شنونده نیاز دارد تا منظور زبان آموز را درک کند (Listener’s Effort)
• تاثیر کلی ارائه زبان آموز بر ممتحن (Overall Impression)
12 مولفه بالا، اصلی ترین پارامترهای سنجش کیفیت مکالمه زبان انگلیسی هستند و از ترکیبی از روبریک های آزمون های IELTS، TOEFL (iBT) ، FCE ، Michigan Test ، Chicago English Aptitude Test به دست آمده‌اند.
آزمون گیرندگان بر روی 4 پارامتر از 12 پارامتر بالا تمرکز می‌کنند. سوالات مطرح شده در آزمون تعیین سطح نیز به صورت کاملا تصادفی (Random Sampling) از بانک سوالات موسسه استخراج شده و هر سوال به صورت هدفمند 2 یا 3 متغیر را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
پس از اتمام آزمون تعیین سطح، کارشناسان آموزشی ما درک بسیار جامع و شفافی از آناتومی زبان آموزان خواهند داشت.
پس از تعیین سطح ما به مشاوره ای کامل در مورد چند و چون رسیدن به هدفتان ارایه خواهیم داد.

جهت درخواست مشاوره و تعیین سطح لطفا فرم زیر را پر نمایید تا با شما تماس بگیریم: