انگلیسی برای واحدهای منابع انسانی

واحد های منابع انسانی:
دوره آموزش زبان انگلیسی برای واحدهای منابع انسانی به صورت تخصصی برای افرادی تهیه شده که در دپارتمان‌‌های HR شرکت‌های بین المللی مشغول به کار بوده و در کار خود نیاز به استفاده از زبان انگلیسی دارند.
با گذراندن این دوره کوتاه، مدیران منابع انسانی و پرسنل آن می توانند اصطلاحات و کلمات مرتبط با حیطه کاری خود را که به برقراری ارتباط مفید و موثر منجر می‌شوند فرا گیرند.
این دوره شامل 6 بخش اصلی است که در هر قسمت به یکی از جنبه‌های منابع انسانی پرداخته می‌شود.
این بخش‌ها مواردی مانند استخدام، مصاحبه‌های شغلی و جذب نیرو، ادبیات رسمی و اداری، قراردادهای پرسنلی، نحوه برخورد با مشکلات کارمندان، حقوق و دستمزد و حاشیه سود و … در بر خواهند گرفت.
در دوره آموزش زبان انگلیسی برای واحدهای منابع انسانی، تمامی مهارت‌های اصلی مورد نیاز این دپارتمان‌ها آموزش داده می‌شوند.
مهارت‌های Reading ,Writing , Listening , Speaking , Vocabulary & Expressions , Grammar همراه با تمرینات کاربردی در هر جلسه تدریس خواهند شد.
از دیگر مزایای این دوره این است که شما می‌توانید در کنار دوره ی اصلی از کلاس های بحث آزاد موسسه زبان انگلیسی آدرین به صورت رایگان استفاده کنید و این کلاس‌ها نیز تاثیر بسزایی در پیشرفت مهارت شما در مکالمه دارند.


جزئیات دوره
تعداد جلسات دوره: 18
سطح پیش نیاز: Upper – Intermediate
نوع کلاس: خصوصی ، نیمه خصوصی
مهارت‌های تدریس شده : Grammar, Reading, Writing, Listening, Speaking, Vocabulary
مناسب برای: مدیران و افراد شاغل در واحدهای منابع انسانی شرکت‌های بین المللی